Honors & Awards

 • Sardar Vallabhbhai Patel Vishwa Pratibha Award
  [ A cash award of Rs. 2,50,000/-, a citation & a Memento ]
 • Shri Kanjibhai Desai Gujarat Pratibha Award
  [ A cash award of Rs.1,00,000/-, a citation & a memento ]
 • Distinguished NRI Awards
  [ A citation & a memento ]
 • Gujarat Gaurav Award
  [ A citation & a memento ]